To main content

Borettslagsmodellen

Hva er Borettslag?

Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du noe som heter andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.


Hvem bestemmer i borettslaget?

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling.

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget.

På generalforsamlingen velger dere et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av eiendommen. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet.

Borettslaget har en egen forvaltningskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel.


Vedlikeholdsansvar

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på din bolig (bruksenhet), slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute, etc.


Utleie

Du kan i utgangspunktet fritt leie ut boligen din, men det finnes noen unntak i borettslagsloven.

Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan da ikke leie ut lenger enn i tre år.


Felleskostnader

Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel kommunale avgifter, vaktmestertjenester, trappevask, forsikring av bygningene, felles energibruk og vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer.

Flytter du inn i Solberg Spinderi Borettslag (‘Spinderitunet’) får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første ti årene.


Hva hvis noen ikke betaler felleskostnadene?

I et NBBO-borettslag garanterer NBBO for innbetaling av alle felleskostnader. Det betyr at selv om noen ikke betaler sin del av felleskostnadene, får det ingen konsekvenser for din eller borettslagets økonomi. Dette gir stor trygghet for alle som kjøper en NBBO-bolig.


Hva med felleskostnadene hvis boliger ikke blir solgt?

I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle boligene blir solgt før innflyttingen starter. Da betaler vi som utbygger felleskostnadene for disse boligene – det påvirker altså ikke deg i det hele tatt.

Som utbygger har vi også alt ansvar for eventuelle overskridelser av byggekostnader og kostnader som skyldes prisstigning i byggeperioden. Dermed risikerer verken du eller borettslaget økte kostnader. Du kan trygt forholde deg til prisen i din kontrakt.


Skattemessige forhold

Som eier av andel i borettslag blir du lignet på samme måte som selveiere. Det betyr blant annet at du får fradrag av rentene på din andel av fellesgjelden dersom du har skattbar inntekt. I tillegg til rentefradraget vil du få formues fradrag for din andel av fellesgjelden. Hvert år får du full oversikt fra NBBO til bruk i selvangivelsen. Det tas forbehold om fremtidige endringer av skatteloven.


Individuell nedbetaling

Som andelseier har du mulighet til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn det som er forutsatt. Enhver nedbetaling får umiddelbar virkning på de månedlige felleskostnadene. Eksempelvis vil en full nedbetaling av andel fellesgjeld bety at din andel av finanskostnadene utgår og du betaler kun driftskostnader (se prisliste) per måned. Individuell nedbetaling av andel fellesgjeld avtales med NBBO-borettslagets forretningsfører.


Forsikring

Borettslaget forsikrer bygningene, men du må skaffe deg egen innboforsikring.


Borettslag eller selveier – hva er forskjellen?

 

Eierformen

Borettslaget er et eget selskap som eies av andelseierne. Du eier en andel i borettslaget, og borettslaget eier selve eiendommen. I et sameie eier hver selveier en ideell andel i hele sameiets eiendom, f.eks. 1/66 av bygg og tomt.

Finansieringsformen

Et borettslag er normalt finansiert med innskudd og fellesgjeld. Boligens totalpris er innskuddet pluss din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av innskuddet ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen.

Fellesgjelden er det lånet som borettslaget tar opp ved etablering. Den nedbetales av andelseierne i borettslaget gjennom de månedlige felleskostnadene. I et sameie finansierer den enkelte sameier normalt hele kjøpesummen.

Borettslaget vil kunne ta opp banklån til vedlikehold o.l. med pant i eiendommen og derved få en lavere rente enn et sameie, som ikke har noen eiendom å tilby pant i.